Verantwoording

Graag leggen wij verantwoording af over onze woningtoewijzing. Hier ziet u de (nieuwbouw)woningen  die wij onlangs hebben toegewezen.

Soms wijzen wij ook direct woningen toe aan statushouders of personen aan wie urgentie toegekend is. In de lijst van verantwoording leest u als een woning via bijzondere toewijzing is toegewezen.

De Krib 4 TOLKAMER Appartement 48 Toewijzing via loting 27-02-2020
Europakade 84 TOLKAMER VVE Huurwoning woonzorg 1 03-10-2022 06-11-1972
Jagerspad 6 LOBITH Seniorenwoning 48 03-04-2017 12-08-2009
Schoolstraat 89 PANNERDEN Appartement 18 31-07-2022 31-07-2022